•   Chúng tôi trên Facebook
  •   Chúng tôi trên Youtube
  •   Gửi email cho chúng tôi
  • Tìm kiếm nhanh

Báo động Optex

Còi báo động OPTEX GEN-OSR

Giá mời liên hệ

  • Bảo hành : 24 tháng
  • Còi báo động trong nhà / ngoài nhà
  • Được sử dụng để lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời
  • Pin loại D pin kiềm: 4 đơn vị
  • Hệ thống chống che giấu Hoặc di chuyển thiết bị (TAMPER PROTECTION)
  • Âm lượng phát ra đến 104dB
Top