•   Chúng tôi trên Facebook
  •   Chúng tôi trên Youtube
  •   Gửi email cho chúng tôi
  • Tìm kiếm nhanh

Báo động Optex

Tiếp xúc từ OPTEX GEN-DC

Giá mời liên hệ

  • Bảo hành : 24 tháng
  • Tiếp xúc từ:  Bảo vệ tại các điểm như cửa ra vào, cửa sổ,…
  • Kết nối với Control Panel bằng tần số sóng 433MHz
  • Lắp đắt trên các Cửa ra vào
  • Sử dụng công nghệ không dây
  • Nguồn pin 9VDC Lithium battery (thời lượng dùng từ 3- 5năm)
  • Tin cậy và dễ sử dụng
Top