•   Chúng tôi trên Facebook
 •   Chúng tôi trên Youtube
 •   Gửi email cho chúng tôi
 • Tìm kiếm nhanh

Tổng đài PABX

Tổng đài điện thoại PABX CP1696

14.958.000₫

 • Bảo hành : 15 tháng
 • Tổng đài 08 line vào - 48 máy nhánh, cho phép mở rộng đến 16 line vào-96 máy nhánh (Trang bị thêm card mở rộng 04 trung kế CO4, card mở rộng 8 máy nhánh CE8).
 • Hiển thị số điện thoại gọi đến, hiển thị số khi chuyển máy.
 • Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.
 • Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động.
 • Chức năng gọi đi bằng password (Account code), người có Account code mới gọi đi được.
 • Tự động kết nối đường bưu điện với máy lẻ khi mất điện, đảm bảo kết nối mọi trường hợp.
 • Đổi số máy lẻ tùy chọn giải số từ 2 số đến 4 số (từ 10 đến 9999).
 • Múi giờ làm việc ngày đêm cho phép ban ngày phát lời chào ban đêm đổ chuông bảo vệ.
 • Lời chào DISA thời gian ghi âm lên tới 60 giây, cho phép ghi âm lên tới 4 câu chào.
 • Cho phép khi gọi vào vừa phát lời chào vừa đổ chuông máy nhánh bên trong.
 • Nhạc chờ tùy chọn khi giữ máy hoặc chuyển máy, hoặc chọn nhạc chờ từ ngoài.
 • Chức năng cấm máy nhánh gọi đi, chỉ được gọi nội hạt, nội bộ, hay chỉ gọi các số điện thoại chỉ định...
 • Chức năng hạn chế thời gian gọi đi cho từng máy nhánh.
 • Chức năng chặn số gọi đến.
 • Chức năng đàm thoại hội nghị 3 bên.
 • Rất đơn giản khi lắp đặt và lập trình.
Top