•   Chúng tôi trên Facebook
 •   Chúng tôi trên Youtube
 •   Gửi email cho chúng tôi
 • Tìm kiếm nhanh

Tổng đài Panasonic

Tổng đài Panasonic

 • Tổng đài Panasonic KX-TDA600
 • Cấu hình khung chính: gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế.
 • Khung phụ gồm 11 khe cắm.
 • Khả năng ghép nối thêm 03 khung phụ KX-TDA620.
 • Khả năng mở rộng lên đến 940 máy nhánh
 • Quản lý cuộc gọi và cung cấp rất nhiều Account code quản lý cho từng máy lẻ.
 • Chức năng DISA-OGM - Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại trả lời tự động, truy cập trực tiếp từ bên ngoài vào máy nhánh (Nâng cấp Card).
 • Lập trình bằng máy tính thông qua cổng USB hay lập trình bằng điện thoại số.
 • Kết nối với máy tính để tính cước và quản lý cuộc gọi.
 • Hiện số gọi đến tất cả các máy nội bộ (Nâng cấp Card).
 • Sử dụng dịch vụ VoIP (Nâng cấp Card).
 • Nhạc chờ khi chuyển máy.
 • Hạn chế thời gian gọi đi.
 • Hạn chế hoặc cấm máy nội bộ gọi di động, liên tỉnh…
 • Cài đặt máy đổ chuông theo chỉ định.
 • Chức năng báo thức.
 • Khả năng lập trình, cài đặt từ xa.
 • Kết nối VoIP - Gọi điện thoại qua Interrnet.
 • Sử dụng công nghệ Wireless - Điện thoại không dây.
 • Kết nối CTI/LAN/WAN.
 • Chức năng Hộp thư thoại.
 • Chức năng chuông cửa, khóa cửa.
 • Có thể treo tường hoặc để bàn. Có thể lắp vào Rack 19”.
 • Kích thước: 430mm(rộng) x 415mm(cao) x 270(sâu).
 • Trọng lượng: 16 kg.
 • Thích hợp dùng cho Khách sạn, các Doanh nghiệp vừa và lớn…
 • Lựa chọn
 • Hệ thống DISA tới 16 kênh 64 cấp
 • Khả năng kết nối T1, E1, E&M, PRI, IP….
 • Tính năng Call Center. Khả năng kết nối trạm phát không dây


Tổng đài điện thoại PANASONIC KX-TDA600

 • Tổng đài panasonic KX-TDA600 16 trung kế và 128 máy nhánh bao gồm:
 • 01 khung chính tổng đài  KX-TDA600
 • 01 card nguồn KX-TDA0103
 • 01 card 16 trung kế KX-TDA6181
 • 01 card 8 máy nhánh hỗn hợp KX-TDA0170
 • 05 card 24 máy nhánh KX-TDA6178
 • Cấu hình khung chính: gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế.
 • Khung phụ gồm 11 khe cắm.
 • Khả năng ghép nối thêm 03 khung phụ KX-TDA620.
 • Khả năng mở rộng lên đến 940 máy nhánh
 • Quản lý cuộc gọi và cung cấp rất nhiều Account code quản lý cho từng máy lẻ.
 • Chức năng DISA-OGM - Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại trả lời tự động, truy cập trực tiếp từ bên ngoài vào máy nhánh (Nâng cấp Card).
 • Lập trình bằng máy tính thông qua cổng USB hay lập trình bằng điện thoại số.
 • Kết nối với máy tính để tính cước và quản lý cuộc gọi.
 • Hiện số gọi đến tất cả các máy nội bộ (Nâng cấp Card).
 • Sử dụng dịch vụ VoIP (Nâng cấp Card).
 • Nhạc chờ khi chuyển máy.
 • Hạn chế thời gian gọi đi.
 • Hạn chế hoặc cấm máy nội bộ gọi di động, liên tỉnh…
 • Cài đặt máy đổ chuông theo chỉ định.
 • Chức năng báo thức. Khả năng lập trình, cài đặt từ xa.
 • Kết nối VoIP - Gọi điện thoại qua Interrnet.
 • Sử dụng công nghệ Wireless - Điện thoại không dây.
 • Kết nối CTI/LAN/WAN.
 • Chức năng Hộp thư thoại.
 • Chức năng chuông cửa, khóa cửa.
 • Có thể treo tường hoặc để bàn.
 • Có thể lắp vào Rack 19”.
 • Kích thước: 430mm(rộng) x 415mm(cao) x 270(sâu).
 • Trọng lượng: 16 kg.
 • Thích hợp dùng cho Khách sạn, các Doanh nghiệp vừa và lớn......


Tổng đài điện thoại PANASONIC KX-TDA600-16CO-128EXT

 • Tổng đài panasonic KX-TDA600 16 trung kế và 152 máy nhánh bao gồm:
 • 01 khung chính tổng đài  KX-TDA600
 • 01 card nguồn KX-TDA0103
 • 01 card 16 trung kế thường KX-TDA6181
 • 01 card 8 thuê bao hỗn hợp KX-TDA0170
 • 06 card 24 thuê bao thường tích hợp CID KX-TDA6178
 • Cấu hình khung chính: gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế.
 • Khung phụ gồm 11 khe cắm.
 • Khả năng ghép nối thêm 03 khung phụ KX-TDA620.
 • Khả năng mở rộng lên đến 940 máy nhánh
 • Quản lý cuộc gọi và cung cấp rất nhiều Account code quản lý cho từng máy lẻ.
 • Chức năng DISA-OGM - Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại trả lời tự động, truy cập trực tiếp từ bên ngoài vào máy nhánh (Nâng cấp Card).
 • Lập trình bằng máy tính thông qua cổng USB hay lập trình bằng điện thoại số.
 • Kết nối với máy tính để tính cước và quản lý cuộc gọi.
 • Hiện số gọi đến tất cả các máy nội bộ (Nâng cấp Card).
 • Sử dụng dịch vụ VoIP (Nâng cấp Card).
 • Nhạc chờ khi chuyển máy.
 • Hạn chế thời gian gọi đi.
 • Hạn chế hoặc cấm máy nội bộ gọi di động, liên tỉnh…
 • Cài đặt máy đổ chuông theo chỉ định.
 • Chức năng báo thức.
 • Khả năng lập trình, cài đặt từ xa.
 • Kết nối VoIP - Gọi điện thoại qua Interrnet.
 • Sử dụng công nghệ Wireless - Điện thoại không dây.
 • Kết nối CTI/LAN/WAN.
 • Chức năng Hộp thư thoại.
 • Chức năng chuông cửa, khóa cửa.
 • Có thể treo tường hoặc để bàn.
 • Có thể lắp vào Rack 19”.
 • Kích thước: 430mm(rộng) x 415mm(cao) x 270(sâu).
 • Trọng lượng: 16 kg.
 • Thích hợp dùng cho Khách sạn, các Doanh nghiệp vừa và lớn…


Tổng đài điện thoại PANASONIC KX-TDA600-16CO-152EXT

 • Tổng đài panasonic KX-TDA600 32 trung kế và 488 máy nhánh bao gồm:
 •      01 khung chính tổng đài  KX-TDA600
 •      02 khung phụ  KX-TDA620
 •      01 card kết nối khung chính và khung phụ KX-TDA6110
 •      01 card kết nối khung phụ thứ 2 và thứ 3 KX-TDA6111
 •      03 card nguồn KX-TDA0103
 •      02 card 16 trung kế thường KX-TDA6181
 •      01 card 8 thuê bao hỗn hợp KX-TDA0170
 •      20 card 24 thuê bao thường tích hợp CID KX-TDA6178
 • Cấu hình khung chính: gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế.
 • Khung phụ gồm 11 khe cắm.
 • Khả năng mở rộng lên đến 940 máy nhánh
 • Quản lý cuộc gọi và cung cấp rất nhiều Account code quản lý cho từng máy lẻ.
 • Chức năng DISA-OGM - Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại trả lời tự động, truy cập trực tiếp từ bên ngoài vào máy nhánh (Nâng cấp Card).
 • Lập trình bằng máy tính thông qua cổng USB hay lập trình bằng điện thoại số.
 • Kết nối với máy tính để tính cước và quản lý cuộc gọi.
 • Hiện số gọi đến tất cả các máy nội bộ (Nâng cấp Card).
 • Sử dụng dịch vụ VoIP (Nâng cấp Card).
 • Nhạc chờ khi chuyển máy.
 • Hạn chế thời gian gọi đi.
 • Hạn chế hoặc cấm máy nội bộ gọi di động, liên tỉnh…
 • Cài đặt máy đổ chuông theo chỉ định.
 • Chức năng báo thức.
 • Khả năng lập trình, cài đặt từ xa.
 • Kết nối VoIP - Gọi điện thoại qua Interrnet.
 • Sử dụng công nghệ Wireless - Điện thoại không dây.
 • Kết nối CTI/LAN/WAN.
 • Chức năng Hộp thư thoại.
 • Chức năng chuông cửa, khóa cửa.
 • Có thể treo tường hoặc để bàn.
 • Có thể lắp vào Rack 19”.
 • Kích thước: 430mm(rộng) x 415mm(cao) x 270(sâu).
 • Trọng lượng: 16 kg.
 • Thích hợp dùng cho Khách sạn, các Doanh nghiệp vừa và lớn…


Tổng đài điện thoại PANASONIC KX-TDA600-32CO-252EXT

 • Tổng đài panasonic KX-TDA600 32 trung kế và 680 máy nhánh bao gồm:
 •      01 khung chính tổng đài  KX-TDA600
 •      02 khung phụ  KX-TDA620
 •      01 card kết nối khung chính và khung phụ KX-TDA6110
 •      01 card kết nối khung phụ thứ 2 và thứ 3 KX-TDA6111
 •      03 card nguồn KX-TDA0103
 •      02 card 16 trung kế thường KX-TDA6181
 •      01 card 8 thuê bao hỗn hợp KX-TDA0170
 •      28 card 24 thuê bao thường tích hợp CID KX-TDA6178
 • Cấu hình khung chính: gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế.
 • Khung phụ gồm 11 khe cắm.
 • Khả năng mở rộng lên đến 940 máy nhánh
 • Quản lý cuộc gọi và cung cấp rất nhiều Account code quản lý cho từng máy lẻ.
 • Chức năng DISA-OGM - Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại trả lời tự động, truy cập trực tiếp từ bên ngoài vào máy nhánh (Nâng cấp Card).
 • Lập trình bằng máy tính thông qua cổng USB hay lập trình bằng điện thoại số.
 • Kết nối với máy tính để tính cước và quản lý cuộc gọi.
 • Hiện số gọi đến tất cả các máy nội bộ (Nâng cấp Card).
 • Sử dụng dịch vụ VoIP (Nâng cấp Card).
 • Nhạc chờ khi chuyển máy.
 • Hạn chế thời gian gọi đi.
 • Hạn chế hoặc cấm máy nội bộ gọi di động, liên tỉnh…
 • Cài đặt máy đổ chuông theo chỉ định.
 • Chức năng báo thức.
 • Khả năng lập trình, cài đặt từ xa.
 • Kết nối VoIP - Gọi điện thoại qua Interrnet.
 • Sử dụng công nghệ Wireless - Điện thoại không dây.
 • Kết nối CTI/LAN/WAN.
 • Chức năng Hộp thư thoại.
 • Chức năng chuông cửa, khóa cửa.
 • Có thể treo tường hoặc để bàn.
 • Có thể lắp vào Rack 19”.
 • Kích thước: 430mm(rộng) x 415mm(cao) x 270(sâu).
 • Thích hợp dùng cho Khách sạn, các Doanh nghiệp vừa và lớn…


Tổng đài điện thoại PANASONIC KX-TDA600-32CO-680EXT

 • Tổng đài panasonic KX-TDA600 32 trung kế và 824 máy nhánh bao gồm:
 •      01 khung chính tổng đài  KX-TDA600
 •      03 khung phụ  KX-TDA620
 •      01 card kết nối khung chính và khung phụ KX-TDA6110
 •      02 card kết nối khung phụ thứ 2 và thứ 3 KX-TDA6111
 •      04 card nguồn KX-TDA0103
 •      02 card 16 trung kế thường KX-TDA6181
 •      01 card 8 thuê bao hỗn hợp KX-TDA0170
 •      34 card 24 thuê bao thường tích hợp CID KX-TDA6178
 • Cấu hình khung chính: gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế.
 • Khung phụ gồm 11 khe cắm.
 • Khả năng mở rộng lên đến 940 máy nhánh
 • Quản lý cuộc gọi và cung cấp rất nhiều Account code quản lý cho từng máy lẻ.
 • Chức năng DISA-OGM - Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại trả lời tự động, truy cập trực tiếp từ bên ngoài vào máy nhánh (Nâng cấp Card).
 • Lập trình bằng máy tính thông qua cổng USB hay lập trình bằng điện thoại số.
 • Kết nối với máy tính để tính cước và quản lý cuộc gọi.
 • Hiện số gọi đến tất cả các máy nội bộ (Nâng cấp Card).
 • Sử dụng dịch vụ VoIP (Nâng cấp Card).
 • Nhạc chờ khi chuyển máy.
 • Hạn chế thời gian gọi đi.
 • Hạn chế hoặc cấm máy nội bộ gọi di động, liên tỉnh…
 • Cài đặt máy đổ chuông theo chỉ định.
 • hức năng báo thức.
 • Khả năng lập trình, cài đặt từ xa.
 • Kết nối VoIP - Gọi điện thoại qua Interrnet.
 • Sử dụng công nghệ Wireless - Điện thoại không dây.
 • Kết nối CTI/LAN/WAN.
 • Chức năng Hộp thư thoại.
 • Chức năng chuông cửa, khóa cửa.
 • Có thể treo tường hoặc để bàn.
 • Có thể lắp vào Rack 19”.
 • Kích thước: 430mm(rộng) x 415mm(cao) x 270(sâu).
 • Thích hợp dùng cho Khách sạn, các Doanh nghiệp vừa và lớn…


Tổng đài điện thoại PANASONIC KX-TDA600-32CO-824EXT

Top